فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

شهید الله کرم کرمی

تاریخ تولد : 1322 محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: ماووت عراق

فرماندار شھرستان کوار در ششمین جلسه شورای ھماھنگی مدیریت بحران شھرستات کوار: اقتدار و عزت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر ھیچ کس پوشیده نیست

به گزارش  پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کوار،ششمین جلسه شورای ھماھنگی  مدیریت بحران شهرستان با محوریت هماهنگی کمک به سیل زدگان استان های درگیر سیل صبح امروز چهارشنبه به ریاست اشکان کاظمی فرماندار شهرستان  و با حضور حجت الاسلام والمسلمین گشول امام جمعه کوار،ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ، همتی بخشدار مرکزی،زارع بخشدار طسوج ، رحیمی مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره)، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای تابعه در سالن غدیر فرمانداری برگزار گردید.
 
در ابتدای جلسه حجت الاسلام والمسلمین گشول امام جمعه کوار ضمن تبریک اعیاد شعبانیه کمک  به ھمنوعان را نقطه آغاز لطف خداوند و سرچشمه نعمت خود دانست و گفت: بر  اساس حدیثی از امام حسین (ع) آنجا که فرمودند:«حاجات مردم از شما از نعمت  ھای خداوند است که بر شما نازل گشته است» با کمک ھای بی دریغ خود به  سیل زدگان ھموطن لطف خداوند را در وصف حال خود به سرانجام برسانید و با  دستگیری از آسیب دیدگان شکر خود را بجا آورید.
  
وی افزود: الحمداالله باران رحمت الھی وفور نعمت را بر سرزمین ما جاری کرد، لکن  در کنار این وفور رحمت الھی بخاطر عفلت ھایی که گاھا صورت پذیرفت خطرات و  آسیب ھایی نیز به برخی از مناطق کشور وارد آورد و باعث ایجاد آلام و دردھایی در  میان ھمنوعانمان گردید.  
 
امام جمعه شھرستان اذعان داشت: ولی این بلایا امتحانی بود الھی تا شاھد  وحدت و ھمدلی فراگیر امت ایران اسلامی باشیم و بار دیگر فرھنگ دفاع مقدس را  به چشم ببینیم که ھمه در یک صف و تنھا با ھدف کمک به سیل زدگان ایستاده  اند .
 
گشول امام جمعه کوار بار دیگر شھرستان کوار را خط شکن میدان معرفی کرد و  اظھار داشت: شھرستان کوار با تقدیم 500 شھید در جنگ تحمیلی نشان داد که  ویژگی خط شکنی دارد و اکنون نیز در این برھه زمانی و رخداد بحران ھای اخیر بار  دیگر با کمک ھای نقدی و غیر نقدی به سیل زدگان ھموطن و برپایی دو موکب در  شھرستان اھواز برای خدمت رسانی خط شکنی خود را به اثبات رساند.
 
وی در پایان سخنان خود از ھمه نھادھای رسمی و مردمی ، NGOھا  ،دھیاران،شوراھا و ... خواست تا با یک نگاه کلی و دوشادوش یکدیگر بصورت  یکپارچه حمایت ھای خود را ادامه دھند تا بتوانند ذره ای از دردھا و آلام مصیبت  زدگان را بکاھند. 
 
اشکان کاظمی فرماندار شھرستان در ابتدای سخنان خود ضمن تقدیر از حجت  الاسلام و المسلمین گشول امام جمعه شھرستان گفت: از زمان وقوع بارندگی  ھای اخیر و مدیریت بحران امام جمعه شھرستان دوشادوش اعضای شورای  ھماھنگی مدیریت بحران در جلسات ، در بازدید ھا و در سایر برنامه ھا حضور  داشتند و با حذف کارھای عمده و ضروری خود نشان دادند که نگرانیھای  شھرستان بر دغدغه ھای زندگی در ایام نوروز برای ایشان در اولویت است که جا  دارد در ابتدای سخنانم قدردانی ویژه خدمت وی داشته باشم.  
 
نماینده عالی دولت در شھرستان در ادامه با اشاره به اقدام خبیثانه دولت آمریکا در قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروھھای تروریستی، گفت:  در ھمه شیوه ھای حکومت داری رویداد و عاملی وجود دارد که پیوند دھنده وحدت  و ھمدلی میان مردم و دولت است که بر آن اساس سیاست ھا و خط مشی ھای  خود را تعریف نماید و ثبات پیدا کند،عامل درونی بسیار قوی که بتواند سرمایه  اجتماعی را تقویت کند و تمام تفکرات،جناح ھا و گروھھای متعدد سیاسی ، قومی  و قبیله ای را حول محور خود گرد آورد که این عاملھا بسیار با ارزش ھستند.
 
وی افزود: با توجه به این موضوع ، فارغ از تفکرات سیاسی درگیر ،تفکراتی در  جامعه ما وجود دارد که نشات گرفته از ارق ملی و وحدت و ھمدلی مردمان این مرز  و بوم است آنجا که سپاه پاسداران بعنوان یکی از ارکان اصلی این انقلاب  جانفشانی ھا کرد و در طول نھضت انقلاب اسلامی از مقبولیت نسبی برخوردار  گشت و اما امروز ما سپاه پاسداران را تنھا دخیل در بحث امنیت ملی نمی دانیم  بلکه در اقتدار ایران اسلامی در جھان مدیون فداکاریھای سپاه ھستیم، در بحث  فناوری ھای نظامی،بحث اقتصادی،مسائل اجتماعی ،رویدادھای خاص کشور و در  ھمه جا سپاه پاسداران نقش کلیدی و ویژه ای دارد ،پس بی دلیل نیست که  آمریکا دست به چنین اقدامی زد چرا که اقتدار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در  منطقه و در دنیا رعشه بر جان آمران و بدخواھان نظام انداخته است و ھمین اقدام  باعث ایجاد وحدت مضاعف در کشور در حمایت از فرزندان غیور سپاه گردید. 
 
کاظمی ادامه داد: اقدامات دولت،مجلس شورای اسلامی و خود مردم در حمایت از  سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نشان داد که این اقدام آمریکا نه تنھا اتحاد و  یکدلی مردم و دولت ما را خدشه دار نکرد بلکه باعث شد تا صدای دولت و مردم ما  به گوش ھمگان برسد که سپاه پاسداران متعلق به تمام کشور است و اکنون تمام سیاست ھای کشور حول و حوش حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی  متمرکز گردیده است. 
 
فرماندار شھرستان خاطر نشان ساخت : نقش آفرینی نیروھای سپاه در کنار سایر  عوامل اجرایی در بحران اخیر کشور بیانگر این است که این نیروی مردمی فراتر از  وظایف خود گام در عرصه خدمت رسانی برمیدارد ،لکن امروزه ضرورت ایجاب میکند که ھمگی ما در حمایت از سپاه پاسداران و اھداف آنھا برخیزیم و دست ھمدلی و  ھمنوایی بفشاریم. 
 
رئیس شورای ھماھنگی مدیریت بحران شھرستان در ادامه سخنان خود به بحران سیل در کشور اشاره نمود و عنوان کرد: خشکسالی ھایی که چندین سال  گریبانگیر کشورمان شد باعث گردید تا در برخی موارد علیرغم ھشدارھا و تذکرات  عالمان و دانشمندان حوزه ھای مرتبط ، بی اعتنایی ھایی نسبت به مصرف بی  رویه آبھای زیرزمینی ،احداث جاده ھا در مسیل سیلاب ھا، احداث بناھا در حاشیه رودخانه ،مسدود کردن کانالھای عبور آب در بسیاری از مناطق و ... صورت پذیرد و  ھم اکنون با بارش ھای اخیر شاھد خسارات و زیان ھای متعدد به بسیاری از  مناطق کشور باشیم . 
 
کاظمی اظھار داشت: با توجه به یکپارچگی چرخه تولید و زنجیره اقتصاد اگر در یک  نقطه اختلالی ایجاد گردد کل چرخه اقتصاد و تولید متوقف می گردد و این مصداق  رخداد سیل امروزی در استان ھای کشور است که اگر یک نقطه از کشور دچار  بحران گردد علاوه بر ایجاد تبعات اجتماعی ،روانی و روحیه نوعدوستی ھموطنان  ،چرخه اقتصاد نیز مختل گردیده و ضرر و زیان آن شامل حال ھمگان می  گردد؛بنابراین ضرورت دارد بصورت منسجم و یکپارچه دست یاری بسوی آنھا دراز  کنیم ھر چند تا به اکنون کمک ھایی که از طرف مردم شھرستان کوار به مناطق سیل زده شده است و با توجه به برپایی دو موکب در شھرستان اھواز ،کوار بر  اساس گزارشات واصله از مرکز استان در زمره بھترین شھرستان ھا از لحاظ حجم  کمک رسانی ھا قرار گرفته است و انتظارم این است که این کمک ھا بصورت  منسجم و یکپارچه و با حفظ و پایدار نگه داشتن ارزش ھای اجتماعی استمرار  داشته باشد.  
 
فرماندار شھرستان در پایان خطاب به مسئولین شھرستان،دھیاران،اعضای  شوراھای اسلامی و نیروھای مردمی اذعان داشت:افرادیکه توانایی حضور در مناطق سیل زده را دارند اعلام آمادگی نمایند تا با ھماھنگی با شورای مدیریت  بحران استان ھای سیل زده و بر اساس نیاز سنجی ھای موجود اعزام گردند. 
 
در این جلسه فرماندار و رئیس شورای ھماھنگی مدیریت بحران شھرستان به ارائه  گزارشی از اقدامات این شورا در ایام نوروز در جھت کاھش و پیشگیری از خسارات ناشی از سیل پرداخت و از دھیاران و شوراھای اسلامی خواست تا ھمانگونه که  در تمامی موارد ھمگام و ھمراه ھستند در خصوص تعیین نقطه اسکان مناسب  جھت ساکنین روستاھای حوزه سد نیز اھتمام ورزند تا مکان مناسبی جھت  اسکان مشخص گردد و از ایجاد نگرانی برای اھالی این روستاھا در چنین مواقعی  کاسته شود.

تاریخ ایجاد خبر : 98-01-21 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 13 بازدید