فرماندار شهرستان

سعید خانی مظفری


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

فرهاد کشاورز

تاریخ تولد : 1346 محل تولد: شهر کوار

تاریخ شهادت : 1362 محل شهادت: جنوب

بازدید ناهید سرپرست فرمانداری شهرستان کوار از عملیات تکمیل بهسازی جاده کوار همدم آباد

بازدید ناهید سرپرست فرمانداری شهرستان کوار از عملیات تکمیل بهسازی جاده کوار همدم آباد به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار بهنام ناهید سرپرست فرمانداری شهرستان کوار به همراه زارع بخشدار طسوج، حیدری بد رییس اداره گاز کوار ، کارشناسان فرمانداری، بنیاد مسکن و راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان از عملیات تکمیل بهسازی جاده کوار همدم آباد بازدید کردند.

تاریخ ایجاد خبر : 1400/11/10 نویسنده : سجادی نژاد تعداد بازدید : 5 بازدید