فرماندار شهرستان

سعید خانی مظفری


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

شهید الله کرم کرمی

تاریخ تولد : 1322 محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: ماووت عراق

بازدید سرزده فرماندار شهرستان کوار از جایگاه سوخت بنزین

بازدید سرزده فرماندار شهرستان کوار از جایگاه سوخت بنزین سعید خانی فرماندار شهرستان کوار به صورت سرزده از جایگاه سوخت بنزین مقتدری کوار بازدید کرد به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار سعید خانی فرماندار شهرستان کوار به‌همراه ناهید معاون فرماندار به صورت سرزده از جایگاه سوخت مقتدری در شهر کوار بازدید به عمل آورد و از نزدیک وضعیت خدمات رسانی این جایگاه رو مورد بررسی قرار داد. خانی فرماندار شهرستان کوار در حاشیه این بازدید اظهار داشت به منظور اعتماد بخشی به شهروندان در خصوص رعایت قوانین و مقررات و چگونگی عرضه فراورده های نفتی از نظر کیفی و کمی، نظارت و کنترل بر عرضه فرآورده های نفتی در جایگاه های سوخت شهرستان صورت میپذیرد و در صورت مشاهده تخلف ،با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

تاریخ ایجاد خبر : 1401/03/25 نویسنده : سجادی نژاد تعداد بازدید : 8 بازدید