فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید شکراله هاشم زاده

تاریخ تولد : 1345 محل تولد: اکبرآباد

تاریخ شهادت : 1364 محل شهادت: اروند کنار

در دیدار فرماندار شهرستان کوار با مدیر کل محیط زیست استان فارس مشکلات زیست محیطی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت

اشکان کاظمی فرماندار شهرستان کوار در دیدار با ظهرابی مدیر کل محیط زیست استان فارس به بیان مسائل و مشکلات زیست محیطی شهرستان پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کوار، اشکان کاظمی فرماندار شهرستان در ادامه برنامه های دیداری خود با مدیران کل استان به همراه فریدونی شهردار کوار با حضور در اداره کل محیط زیست استان فارس ضمن دیدار با ظهرابی مدیر کل محیط زیست استان فارس به بیان عمده ترین مشکلات زیست محیطی شهرستان از جمله استاندارد سازی سایت زباله کوار، لزوم استقرار اداره محیط زیست در شهرستان ،بررسی وضعیت آلاینده های زیست محیطی ناشی از کارخانه های اطراف و ... پرداخت.

 

تاریخ ایجاد خبر : 98-10-05 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 7 بازدید