فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

شهید الله کرم کرمی

تاریخ تولد : 1322 محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: ماووت عراق

بمناسبت هفته دولت ،مدیریت آموزش وپرورش شهرستان با فرماندار شهرستان کوار دیدار کرد

عبیدی مدیر آموزش و پرورش شهرستان کوار در دیدار با اشکان کاظمی فرماندار شهرستان هفته دولت را تبریک گفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کوار، عبیدی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاونین خود با اشکان کاظمی فرماندار شهرستان دیدار کردند و ضمن تبریک هفته دولت برای وی آرزوی توفیق نمودند.

همچنین عبیدی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان با اهدا شاخه گل به معاونین فرماندار و سایر پرسنل فرمانداری هفته دولت را به آنها تبریک گفت.

تاریخ ایجاد خبر : 98-06-09 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 27 بازدید