فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید حمید دیلمیان

تاریخ تولد : کوار محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : کوار محل شهادت: کوار

بازدید مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس و فرماندارشهرستان کوار از وضعیت اجرایی و پیشرفت فیزیکی دو پروژه عمرانی در بخش مرکزی و طسوج

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کوار،کامیاب مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس در ابتدای ورود به شهرستان کوار به همراه اشکان کاظمی فرماندارشهرستان با حضور در روستای محمودآباد سه دانگ از توابع بخش طسوج از پروژه عمرانی ساخت مجموعه ورزشی و زمین چمن مصنوعی آین روستا که با همت و مشارکت مردم پایه ریزی شده است بازدید نمودند.

سپس در مجموعه ورزشی شهید رحمانی اکبرآباد حضور بهم رساندند و از نزدیک شاهد وضعیت اجرایی و پیشرفت فیزیکی پروژه احداث سالن ورزشی  و ساخت سکوی زمین چمن مصنوعی این مجموعه بودند. در این بازدید ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،زارع بخشدار طسوج، شلتوک کار مشاور مدیر کل ورزش و جوانان فارس ، مهکویی رئیس اداره ورزش و جوانان نیز حضور داشتند

 

 

تاریخ ایجاد خبر : اسفند 25، 1397 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 25 بازدید