فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید حسین رضا زاده

تاریخ تولد : 1342 محل تولد: فرود

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: نصر 8

بازدید فرماندار شهرستان کوار از ورودی بیمارستان کوار

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری شهرستان کوار، اشکان کاظمی فرماندار شهرستان به همراه ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری ازورودی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهر کواربازدید بعمل آوردند.

اشکان کاظمی فرماندار شهرستان با اشاره به وضعیت کنونی ورودی بیمارستان و حادثه خیز بودن آن برتسریع در روند اجرای احداث رمپ ورود و خروج این بیمارستان تاکید کرد .

در ادامه فرماندار شهرستان تصریح کرد: با توجه به شرایط نا ایمن ورودی و خروجی بیمارستان بخصوص در هنگام شب ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به نصب برج نوری در این مکان اقدام نمود.

 سپس غلباش رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان به تشریح طرح مورد مطالعه جهت احداث رمپ ورود و خروج بیمارستان پرداخت و عنوان کرد: در راستای تامین روشنایی مسیر مورد نظر درصدد نصب برج نوری در این مکان هستیم که بزودی به اجرا درخواهد آمد.

در این بازدید که فریدونی شهردار کوار، اعضای شورای اسلامی شهرکوار،شمس نیا رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان و احمد زاده رئیس بیمارستان نیز حضور داشتند طرح ارائه شده مورد بازنگری قرار گرفت و بنا بر این شد که ، اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای کوار پس از ایجاد تغییرات اصلاحی مورد نظر اقدام لازم را در راستای اجرایی نمودن طرح بعمل آورد.

تاریخ ایجاد خبر : 98-01-22 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 22 بازدید