فرماندار شهرستان

اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

شهید الله کرم کرمی

تاریخ تولد : 1322 محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: ماووت عراق

انتشار آگهی شعب اخذ رأی شهرستان کوار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ( خردادماه 1400 )

انتشار آگهی شعب اخذ رأی شهرستان کوار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ( خردادماه 1400 ) به گزارش کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان کوار ، آگهی شعب اخذ رأی شهرستان کوار در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ( خردادماه 1400 ) منتشر شد.

تاریخ ایجاد خبر : 1400/03/25 نویسنده : سجادی نژاد تعداد بازدید : 28 بازدید