فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید شکراله هاشم زاده

تاریخ تولد : 1345 محل تولد: اکبرآباد

تاریخ شهادت : 1364 محل شهادت: اروند کنار

کسب عنوان فرماندار و رئیس انجمن برتر در حوزه کتاب و کتابخوانی توسط فرماندار شهرستان کوار

تاریخ ایجاد خبر : آذر 12، 1398 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 4 بازدید