فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید حمید شکوهی

تاریخ تولد : 1341 محل تولد: ارباب سفلی

تاریخ شهادت : 1367 محل شهادت: جزیره مجنون

دکتر رحیمی استاندار فارس به همراه اشکان کاظمی فرماندار کوار و سایر مسئولین استانی و شهرستانی از مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد کوار بازدید کردند

 

تاریخ ایجاد خبر : آذر 12، 1398 نویسنده : مدیر تعداد بازدید : 4 بازدید