فرماندار شهرستان

سعید خانی مظفری


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

قاسم نامداری اکبرآبادی

تاریخ تولد : 1335 محل تولد: اکبرآباد

تاریخ شهادت : 1361 محل شهادت: زبیدات

موضوع ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری

«  اطلاعیه »

 

قابل توجه همشهرستانی های عزیز

 

واحد بازرسي موضوع ماده 91 قانون مديريت خدمات كشوري در فرمانداری شهرستان کوار  مستقر و آماده دريافت هرگونه شكايات و نظرات مردم عزيز شهرستان  مي باشد. خواهشمند است درصورت مشاهده هرگونه تخلف (موضوع ماده مذكور(در فرمانداری شهرستان ، بخشداري ها و شهرداري هاي مراتب را صرفاً از طريق شماره تماس مستقیم   37827095-071 اطلاع رسانی نمائید.

 

ماده ( 91 ) قانون مديريت خدمات كشوري:

"اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري ممنوع مي باشد. استفاده از هرگونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حقيقي و حقوقي به جز دستگاههاي ذيربط خود تخلف محسوب مي شود."

 

واحد  بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي فرمانداری شهرستان کوار

رسيدگي به شكايات موضوع ماده ( 91 ) و ( 92 ) قانون مديريت خدمات كشوري