فرماندار شهرستان

اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید حمید دیلمیان

تاریخ تولد : کوار محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : کوار محل شهادت: کوار

منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی کارکنان فرمانداری شهرستان کوار

 

فرمانداری  بعنوان بالاترين دستگاه نظارتي در سطح شهرستان براي اعمال حاكميت دولت بمنظور انجام بهينه ماموريتهاي ذاتي خود كه همانا حفظ نظم و امنيت و تثبيت سياست داخلي دولت مي باشد از اصول زير پيروي مي نمايد

 

1. التزام به اخلاق اسلامي   2. وظيفه شناسي     3.مردم مداري     4.قانون محوري 

 

كاركنان فرمانداری در تمامي سطوح با الگو قرار دادن سيره و روش پيشوايان دين، خود را ملتزم به رعايت كليه شئونات اسلامي مي دانند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار ،تمامي سطوح با آگاهي از فلسفه و آرمانهاي منيع انقلاب اسلامي تمام توان خود را در فعليت بخشيدن به اين اهداف بكار مي بندند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار، در تمامي سطوح با درك حساسيت وظائف محوله از تمامي توان و امكانات موجود در راستاي انجام مطلوب وظايف خود بهره جسته و در اين راه از خداوند متعال ياري مي جويند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار ، با آگاهي از تأثير نحوه انجام وظايف بر عملكرد كلي دستگاه هيچگونه كم كاري و تسامح را نپذيرفته و در جهت انجام بهتر وظايف به پرورش توانائي ها و دانش خود مي پردازند و كلام امام علي (ع) را مبني بر عدم تساوي دوروز مسلمان سرمشق خود قرار مي دهند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار، در تمامي سطوح خود را موظف به رعايت نظم و انظباط دانسته وظايف خود را با اتكاء به اصل مـديريتـي "همواره راه بهتري براي انجام دادن كارها وجـود دارد" انجـام مي دهند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار، با اعتقاد به اينكه مردم، حاكمان اصلي حكومت هستند، تمامي امكانات خود را به منظور ارائه خدمات مطلوب و پاسخگوئي به نيازهاي مردم بسيج نموده و در مواجهه با ارباب رجوع اصل اخلاقي "خرد در بينش، مدارا در روش و كرامت در منش" را بكار مي بندند و خشنودي خداوند را در خشنود نمودن خلق خدا جستجو مي كنند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار، همواره آمادگي دارند تا راهنمائي هاي لازم، به هنگام و دقيق را به ارباب جوع ارائه نمايند و آنان را از حقوق خود آگاه ساخته و امور آنان را در سريعترين زمان ممكن انجام دهند

 

كاركنان فرمانداری شهرستان کوار ، در كليه سطوح، در چارچوب قوانين و مقررات رفتار نموده و از هر نوع عدول از قوانين پرهيز نموده و با كليه اشكال تخلف برخورد مي نمايند و در اين راه از فرضيه امر به معروف و نهي از منكر پيروي مي نمايند.

 

ستاد اجرائي طرح تكريم ارباب رجوع فرمانداری شهرستان کوار