فرماندار شهرستان

مهندس اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید شکراله هاشم زاده

تاریخ تولد : 1345 محل تولد: اکبرآباد

تاریخ شهادت : 1364 محل شهادت: اروند کنار

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی:اکبر روستا طسوجی

شماره تماس:09171123662

تحصیلات:کارشناسی ارشد

کارشناس مسئول امور سیاسی،امنیتی و انتخابات

نام و نام خانوادگی:محمد بهمنیان

تحصیلات:دانشجوی دکتری

شماره تماس:071337822520

کارشناس امور اجتماعی و انتخابات

نام و نام خانوادگی:اسماعیل رستگار

تحصیلات:کارشناس ارشد علوم سیاسی

شماره تماس:09177826732

کارشناس امور امنیتی(مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان)

نام و نام خانوادگی:عبدالله درخشان

تحصیلات:کارشناسی ارشد

شماره تماس:09174024300