فرماندار شهرستان

اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید حمید دیلمیان

تاریخ تولد : کوار محل تولد: کوار

تاریخ شهادت : کوار محل شهادت: کوار

کارشناس امور امنیتی(مسئول دبیرخانه شورای تامین شهرستان)

نام و نام خانوادگی:عبدالله درخشان

تحصیلات:کارشناسی ارشد

شماره تماس:09174024300

کارشناس مسئول امور سیاسی،امنیتی و انتخابات

نام و نام خانوادگی:محمد بهمنیان

تحصیلات:دانشجوی دکتری

شماره تماس:071337822520

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی

نام و نام خانوادگی:امراله رئیسی

شماره تماس:09171224134