فرماندار شهرستان

اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

علی بخش غلامی

تاریخ تولد : 1345 محل تولد: شهر کوار

تاریخ شهادت : 1362 محل شهادت: جفیر

کارشناس برنامه ریزی ،آمار و فن آوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی:جلیل عبدی

تحصیلات:کارشناس عمران

شماره تماس:09357024592

کارشناس امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی:مرتضی حبیبی

تحصیلات:کارشناسی ارشد

شماره تماس:09171248100

کارشناس امور اداری و مالی

نام و نام خانوادگی:علیرضا روستا

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

شماره تماس:09178002650

کارشناس مسئول برنامه ریزی و امور عمرانی

نام و نام خانوادگی:جلیل عبدی

تحصیلات:کارشناس عمران

شماره تماس:09357024592

کارشناس امور شهری،روستایی و شوراها

نام و نام خانوادگی:خدیجه نامداری

تحصیلات:کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

شماره تماس:09177394458

کارشناس روابط عمومی،ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

نام و نام خانوادگی:فاطمه سجادی نژاد

تحصیلات:لیسانس زبان و ادبیات فارسی

شماره تماس:09177209354

کارشناس امور عمرانی

نام و نام خانوادگی:حسن نیرومند تنها

تحصیلات:

شماره تماس:09100626557

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرماندار

نام و نام خانوادگی:بهنام ناهید

تحصیلات:دانشجوی کارشناسی ارشد

شماره تماس:09171113371

 

  • اهداف و شرح وظایف حوزه معاونت برنامه ریزي و هماهنگی امور عمراني


تشکیل کمیته برنامه ريزي شهرستان در خصوص بررسي و توزيع اعتبارات در قالب پروژه و طرح بر اساس اولويت بندي و دستور العملهاي صادره از سوي حوزه معاونت برنامه ريزي استانداري و قانون بودجه
پیگیري در خصوص تبادل موافقتنامه ها و تخصيص اعتبارات و اجراي پروژه هاي عمراني توسط دستگاههاي اجرايي ذيربط
بسترسازی و فراهم نمودن فضای مناسب در جهت اجراي پروژه هاي عمراني
پیگیري در خصوص اجراي پروژه هاي عمراني که اعتبار آن از محل اعتبارات ملي و تبصره هاي قانون بودجه تأمين گرديده است.
پیگیري در خصوص تهيه و اجراي طرح هادي روستاها
شرکت در جلسات کمیسیون ماده ۵ شهرها
شرکت در کمیسیون تغييركاربري طرح هاي هادي روستايي
شرکت در جلسات کارگروه تخصصی مسكن وشهرسازی(ماده ۱۳-كميسيون ۶۰۰۱)
شرکت در جلسات تعزیرات حکومتی
نظارت بر توزیع ارزاق و مایحتاج عمومي
شرکت در جلسات تعزیرات آرد و نان
تشکیل جلسات ستاد و حوادث و سوانح غیرمترقبه شهرستان
تشکیل جلسات ستاد بحران شهرستان
پی گیري در جهت جذب اعتبارات مربوط به حوادث غيرمترقبه شهرستان
تشکیل جلسات کارگروه حفاظت منابع طبیعي و پيگيري در خصوص اجراي مصوبات
تشکیل کارگروه آب و كشاورزی و منابع طبيعي شهرستان و پي گيري در جهت اجراي مصوبات
تشکیل کارگروه گلزار شهدا شهرستان
پیگیري امور نکوسازي گلزار شهدا شهرستان
تهیه آمار و عملکرد مربوط به امور کشاورزی ،دامپروري،دامداري و منابع طبيعي
نظارت بر اجرای پروژه های عمراني
نظارت بر امور حمل و نقل و ترافیک شهری و شهرستان
امور متفرقه در خصوص واگذاری زمین کشاورزي ، صنعتي ، دامپروري ،توزيع آب کشاورزي ، وضعيت آب شرب شهرها و روستاها
تشکیل کارگروه اشتغال و سرمایه گذاري شهرستان
ایجاد بستر مناسب در جهت جذب سرمایه گذاري در شهرستان
پی گیري در جهت رفع مسائل و مشکلات شهرکهاي صنعتي در خصوص تأمين زيرساخت هاي مناسب
پی گیري در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به دهياريهاي شهرستان
توزیع اعتبارات متمرکز دهیاريهاي شهرستان
نظارت عالیه بر اجرای پروژه هاي عمراني دهياريها
انجام امور متفرقه و مکاتبات لازم در زمینه مسائل فنی و اعتباري و امور زيربنايي شهرستان
تشکیل کمیته انطباق مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه
تشکیل کمیته نكوسازي گلزار شهدا