فرماندار شهرستان

اشکان کاظمی


ارتباط مستقیم با فرماندار

شهدای شهرستان

سردار شهید حسین رضا زاده

تاریخ تولد : 1342 محل تولد: فرود

تاریخ شهادت : 1366 محل شهادت: نصر 8

اعضا هیات بازرسی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی شهرستان کوار

بهنام ناهید

معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کوار و رئیس هیات بازرسی انتخابات

شماره تماس: 09171113371

سید علی شمس نیا

دبیر هیات بازرسی انتخابات

شماره تماس:09175662250

 

ابراهیم فیروزی

عضو هیات بازرسی انتخابات

شماره تماس:09373970978