شرح خبر


'../NewsImages/11b6d7abba0648f35042ef27686b5e06.jpg' بازدید سرزده معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری کوار از ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و مخابرات شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، در ادامه بازدیدهای سرزده و دوره ای از ادارات شهرستان در راستای تکریم ارباب رجوع و احقاق حقوق شهروندان ،ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و هیات همراه بصورت سرزده در  ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری و مخابرات شهرستان  حضور یافتند و از قسمت های مختلف این ادارات و روند عملکرد آنها بازدید نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/10/13
تاریخ وقوع خبر: