شرح خبر


'../NewsImages/8872ab78d1dee6676a73e74673dedf14.jpg' در جلسه ای که با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار شد مسائل و مشکلات شهرستان کوار مطرح گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار طی جلسه ای که به ریاست رحیمی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس در محل استانداری  برگزار شد مسائل و مشکلات شهرستان مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت.

در این جلسه که لقمانی مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها استانداری فارس، ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، همتی و زارع بخشداران مرکزی و طسوج، فریدونی و پیروی شهرداران کوار و طسوج، اعضای شورای اسلامی شهرستان، شهر کوار و شهر طسوج و کارشناسان استانداری و فرمانداری حضور داشتند ضمن بیان کلیه مسائل و مشکلات شهرستان، پیرامون آنها به بحث و تبادل نظر پرداخته شد و تصمیماتی اتخاذ گردید. 

 

ادامه دارد...


تاریخ ثبت خبر: 1397/9/13
تاریخ وقوع خبر: