شرح خبر


'../NewsImages/9828aac86b006bd6209f4df92a101dce.jpg' شورای معاونین فرمانداری شهرستان کوار تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار،شورای معاونین فرمانداری شهرستان صبح روز دوشنبه 14 آبانماه  به ریاست اشکان کاظمی فرماندار شهرستان و با حضور معاونین فرماندار و بخشداران تشکیل جلسه داد.

در این جلسه به بحث پیرامون آموزش دهیاران، نظارت بر عملکرد دهیاران در حوزه های نظارتی هر یک از بخشداران، هماهنگی همه جانبه میان اعضای شورای معاونین فرمانداری در راستای پیشبرد امور و ... پرداخته شد.

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/8/15
تاریخ وقوع خبر: