شرح خبر


'../NewsImages/96f80f695d3f65f6c18b43938a33c036.jpg' گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 5 -دستگاه اجرایی امور آب و فاضلاب روستایی

گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 5 -دستگاه اجرایی امور آب و فاضلاب روستایی

حوزه آب و فاضلاب روستایی :

در حوزه آبرسانی به روستاهای شهرستان مبلغی بالغ بر 131143 میلیون ریال به شرح ذیل هزینه شده و یا در حال هزینه شدن است :

1- مجموعه مظفري، آباده آبگرم:

- تجهیز چاه به عمق 290 متر(برقرساني-خريد ونصب الكتروپمپ-كلرزن گازي ومتعلقات-كابل،لوله وتجهيزات سر چاه) و خريد ونصب كانكس موتورخانه و ساخت فونداسیون با اعتبار 2970 میلیون ریال

2- مجموعه دولت آباد :

- حفر یک حلقه چاه ، ساخت مخزن ذخیره 300 مترمکعبی روستاي هكوان ، تجهیز چاه به عمق 280 متر(برقرساني به طول 2/3 کیلومتر-خريد ونصب الكتروپمپ-كلرزن گازي ومتعلقات-كابل،لوله وتجهيزات سر چاه)، تعويض تجهيزات فرسوده چاه شماره ا دولت آباد(كابل-لوله وپمپ)، برق رسانی ، تعويض تجهيزات چاه دشته شاهرضا  ومرمت موتورخانه و وصل انشعابات با اعتبار 20000 میلیون ریال

3-روستای هورباف :

- حفرچاه آهکی ،احداث جاده سرويس وتسطيح ،تجهیز چاه ،احداث موتورخانه ،برقرسانی وخط پمپاژ روستای هورباف با اعتبار 8500 میلیون ریال

4-روستای قصراحمد :

- حفر 2 حلقه چاه ، احداث جاده سرویس و تسطیح ، خرید لوله(چاه كشاورزي) ، برقرسانی و تجهیز و راه اندازی چاه جدید با اعتبار 6010 میلیون ریال

5- بازسازي شبكه در سطح شهرستان :

- بازسازي شبكه داخلی وخطوط انتقال(مريسه وذرات-خرمايي،هكوان،دهشيب،دشت شاهرضا) ، بازسازی شبکه داخلی(هورباف) ، بازسازی شبکه داخلی (باغان) ، بازسازی شبکه داخلی (دشتك،ارباب سفلي،دره عسلويه،قصيرا،قلعه نو كوار ومظفري، محمودآباد دو دانگ،قصراحمد) ، بازسازی شبکه داخلی(فتح آباد)، بازسازی شبکه داخلی (اكبرآباد) ، بازسازي شبكه داخلی(بوركي) با اعتبار 16800 میلیون ریال

6-تعمیرات و تجهیزات و مرمت و نگهداری در سطح شهرستان :

- خریدو نصب سیستمهای کنترل سر ريز مخزن ، خرید و نصب سیستمهای ضد سرقت ، اجاره چاه كشاورزي ، جوشكاري ترانسهاي برق ، مرمت موتورخانه ، تعداد حوادث رفع شده(تعميرات ونگهداري) ، تبدیل انشعابات و شیرهای برداشت غیرمجاز به مجاز ، با اعتبار 7603 میلیون ریال

7-روستای باغان :

-تعویض تجهیزات فرسوده چاه ( پمپ و لوله)، خرید و نصب سیستم کلرزنی برقی و ساخت حوضچه با اعتبار 495 میلیون ریال

8- مجموعه دره عسلويه وانجيره :

- تعويض تجهيزات فرسوده چاه (الكتروپمپ ولوله) ، تجهیز و راه اندازی چاه آهکی و برقرسانی با اعتبار 1275 میلیون ریال

9- مجموعه اربابي :

- تعويض تجهيزات فرسوده( الكتروپمپ ،كابل وتابلو) 2 مورد و ساخت حوضچه(دشتك وزيجرد) با اعتبار 2840 میلیون ریال

10-روستای فتح آباد :

- تعويض تجهيزات فرسوده(كابل ولوله) با اعتبار 600 میلیون ریال

11-روستای اکبرآباد :

- مرمت و بازسازی مخزن ، تجهیز چاه به عمق 278 متر(برقرساني-خريد ونصب الكتروپمپ-كلرزن گازي ومتعلقات-كابل،لوله وتجهيزات سر چاه) با اعتبار 3550 میلیون ریال

12-تخصیص مبلغ 8500 میلیون ریال جهت حفر چاه آب آشامیدنی روستای آباده آبگرم

13-تخصیص مبلغ 11000 میلیون ریال جهت بازسازی شبکه آب آشامیدنی روستای اکبرآباد

14-تخصیص مبلغ 9000 میلیون ریال جهت حفر چاه ، تجهیز چاه ، مرمت موتورخانه و اجرای خط انتقال مجموعه ولیعصر و طسوج 

15-تخصیص مبلغ 15000 میلیون ریال جهت حفر چاه و تجهیز مجموعه اربابی

16- تخصیص مبلغ 6000 میلیون ریال جهت تجهیز و خط انتقال چاه موردراز

17- تخصیص مبلغ 6500 میلیون ریال جهت حفر چاه کوارکهنه و قلعه نو کوار

18-احداث مخزن آب 500 متر مکعبی روستای هورباف با اعتبار 2500 میلون ریال

19-تجهیز چاه شماره 2 روستای قصراحمد با اعتبار 2000 میلیون ریال


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/18
تاریخ وقوع خبر: