شرح خبر


'../NewsImages/a694e38e19110d39ac7fab4b74ad2d3e.jpg' جدول زمانبندی برنامه های هفته دولت در شهرستان کوار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار ، جدول زمانبندی برنامه های هفته دولت در شهرستان کوار بدین شرح اعلام می گردد.

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/5
تاریخ وقوع خبر: