شرح خبر


'../NewsImages/b466c99c05e35a29ef3b16ce960201c8.jpg' آگهي نتيجه انتخابات پنجمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر کوار

به گزارش کمیته روابط عمومی و تبلیغات انتخابات فرمانداری شهرستان کوار ،با توجه به برگزاري انتخابات پنجمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ 1396/02/29،نتايج شمارش آراء نامزدهاي انتخابات شوراي اسلامي شهر کوار به شرح ذیل اعلام می گردد :


تاریخ ثبت خبر: 1396/2/30
تاریخ وقوع خبر: