شرح خبر


'../NewsImages/dfd6503170242e2afab9bdf608b84764.jpg' مردم بخش طسوج شهرستان کوار با حضور گسترده در انتخابات 29 اردیبهشت با آرمانهای نظام و رهبری تجدید بیعت نمودند

به گزارش کمیته روابط عمومی و تبلیغات انتخابات فرمانداری شهرستان کوار، مردم بخش طسوج نیز همانند سایر نقاط شهرستان امروز 29 اردیبهشت با حضور پرشور پای صندوق های رأی برگ زرین دیگری بر افتخارات شهرستان افزودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/2/29
تاریخ وقوع خبر: