شرح خبر


'../NewsImages/43959812832b8b1157a5572c0a542c7c.jpg' برگزاری جلسه هیات بازرسی انتخابات با حضور معاون فرماندار شهرستان کوار

به گزارش کمیته روابط عمومی و تبلیغات انتخابات شهرستان کوار، صبح روز پنج شنبه به منظور افزایش آگاهی بازرسین شعب اخذ رأی و همچنین اطلاع بیشتر از قوانین و روند اجرای وظایف جلسه ای  با حضور روستا معاون فرماندار و اعضای هیات بازرسی در سالن غدیر فرمانداری برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/2/29
تاریخ وقوع خبر: