شرح خبر


'../NewsImages/febfe6e890e275d9464be7ea3998569a.jpg' برگزاری جلسه آموزشی ویژه نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی در شهرستان کوار

به گزارش کمیته روابط عمومی و تبلیغات ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان کوار، دوره  آموزشی ویژه نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی صبح امروز پنج شنبه با حضور دکتر دهقان فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان کوار در سالن غدیر فرمانداری شهرستان کوار برگزار گردید.

در ابتدا دکتر دهقان فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان با تأکید بر نقش ویژه نمایندگان فرماندار در شعب اخذ رأی و جلوگیری از هرگونه احقاق حق  گفت: شما نمایندگان ما در شعب اخذ رأی هستید و وظیفه خطیری بر عهده دارد ، لذا باید با هوشیاری و آگاهی کامل در صحنه حضور داشته باشید تا حق الناس رعایت شود و خللی در امر برگزاری انتخاباتی سالم پدیدار نگردد.

در ادامه روستا معاون فرماندار شهرستان کلیه قوانین و موارد مورد لزوم جهت ایفای وظیفه به عنوان نماینده فرماندار در شعب اخذ رأی را به نمایندگان فرماندار آموزش داد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/2/28
تاریخ وقوع خبر: