شرح خبر


'../NewsImages/28c14a280c7a3e4ee8b5c489924dff8c.jpg' گزارش تصویری از بازدید فرماندار و رئیس هیات اجرایی شهرستان کوار از ستادهای انتخاباتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر کوار

به گزارش کمیته  روابط عمومی و تبلیغات انتخابات  فرمانداری شهرستان کوار ، عصر روز دوشنبه دکتر دهقان فرماندار شهرستان کوار و هیات همراه با حضور در ستادهای انتخاباتی نامزدهای پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر کوار از نردیک از این ستادها بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/2/28
تاریخ وقوع خبر: