شرح خبر


'../NewsImages/8b2adcbe6d50fe7e7d6fd7b69a2d1c72.jpg' آگهی اعلام فهرست شعب اخذ رأی در شهرستان کوار به تفکیک شهر کوار، بخش مرکزی و بخش طسوج شهرستان کوار

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات فرمانداری شهرستان کوار، بدینوسیله فهرست شعب اخذ رأی در شهرستان کوار به تفکیک  شهر کوار، بخش مرکزی و بخش طسوج  به شرح ذیل اعلام می گردد.

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/2/23
تاریخ وقوع خبر: