شرح خبر


'../NewsImages/8d7d87d559216878bfe8df419aab26c8.jpg' جلسه بررسی مسائل و مشکلات فراروی سد میرزای شیرازی کوار و تأمین آب مورد نیاز پروژه سرمایه گذار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، ظهر روز یکشنبه 23 دیماه اشکان کاظمی فرماندار شهرستان به همراه ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری،همتی بخشدار مرکزی،فریدونی شهردار کوار و سایر همراهان ضمن بازدید از روند پیشرفت فیزیکی سد میرزای شیرازی کوار با برگزاری جلسه ای با معاون سازمان آب منطقه ای فارس  و مدیر عامل پروژه سد به بررسی مسائل و مشکلات فراروی سد میرزای شیرازی کوار و تأمین آب مورد نیاز پروژه سرمایه گذار پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/10/24
تاریخ وقوع خبر: