شرح خبر


'../NewsImages/9b9023918e0d462b363172dd218124e6.jpg' کارگروه آرد و نان شهرستان کوار به ریاست معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار،ششمین جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان به ریاست ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری و با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات جلسات قبل و ارائه گزارشی از روند اجرای مصوبات توسط اعضا کارگروه بخشنامه های موجود در حوزه آرد و نان قرائت گردید.

در ادامه در زمینه هایی نظیر نحوه افزایش سهمیه آرد نانواییهای آزادپز، پیگیری مواردی مشتمل بر  تحویل آرد با کیفیت از کارخانجات آرد، افزایش سهمیه آرد  خانه پز روستایی و ... بحث و تبادل نظر گردید. 

بر گزاری کارگاههای آموزشی جهت کارکنان نانواییها با هدف  ارتقاء کیفیت نان با همکاری نمایندگی  فنی و حرفه ای شهرستان از دیگر عناوین مطرح شده طی این جلسه بود .

همچنین تعدادی از درخواست های مردمی در کارگروه آرد و نان شهرستان مورد رسیدگی قرار گرفت و در این راستا تصمیماتی اتخاذ شد.

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/10/11
تاریخ وقوع خبر: