شرح خبر


'../NewsImages/bbbaf1258a977ca8dab595ea8e044fdf.jpg' شورای آموزش و پرورش شهرستان کوار تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، شورای آموزش و پرورش شهرستان به ریاست اشکان کاظمی فرماندار شهرستان و با حضور همتی بخشدار مرکزی، َزارع بخشدار طسوج،عبیدی مدیریت آموزش و پرورش و سایر در مدرسه فاطمیه روستای ولیعصر طسوَج تشکیل جلسه داد.

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/10/11
تاریخ وقوع خبر: