شرح خبر


'../NewsImages/8a4412a5523981ccea4b8041dffa22ce.jpg' نشست هم اندیشی شهرداران شهرستان کوار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، طی نشستی که به ریاست اشکان کاظمی فرماندار شهرستان و با حضور روستا معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری،شهرداران کوار و طسوج و روسای شوراهای اسلامی کوار و طسوج در محل فرمانداری برگزار گردیدبر لزوم تعامل و همکاری شهرداری های شهرستان تاکید شد.

در این نشست کاظمی فرماندار کوار  هم افزایی میان مدیران شهری شهرستان را ضروری دانست  و گفت: هدف از تشکیل این نشست هم افزایی میان مدیران شهری شهرستان و به تبع آن ارتقا شهرهای کوار و طسوج با استفاده از انتقال تجریبات است که قطعا با همگرایی و هم افزایی سازمانی می توانیم در پیشبرد اهداف مدیریت شهری موفق عمل نمائیم و به سوی انسجام پروژه های عمرانی ، فرهنگی و زیرساختی حرکت کنیم.

در ادامه فریدونی شهردار کوار و پیروی شهردار طسوج نیز به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/10/9
تاریخ وقوع خبر: