شرح خبر


'../NewsImages/2383dc492ea0a2ef4af304118a7206f3.jpg' پیگیری رفع مشکلات آبرسانی بیمارستان کوار در مرکز استان

مشکلات روند آبرسانی به بیمارستان فاطمه الزهرا (س) شهر کوار صبح امروز (دوشنبه) در مرکز استان مورد پیگیری قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، صبح امروز (دوشنبه) طی جلسه ای که با حضور ناهید معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، احسانی معاون امور درآمد و خدمات مشترکین آب و فاضلاب استان،موسوی مدیر دفتر خدمات مشترکین آبفا استان، انصاری رئیس اداره آب و فاضلاب شهری ، شمس نیا رئیس شبکه بهداشتی،درمانی و پژوهشی و احمدزاده سرپرست بیمارستان فاطمه الزهرا (س) کوار،در شیراز برگزار گردید وضعیت آبرسانی به بیمارستان کوار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

در این جلسه که در راستای افزایش ظرفیت  آب بیمارستان فاطمه الزهرا (س) برگزار گردید کلیه مسائل و مشکلات این حوزه از جمله رفع موانع موجود جهت راه اندازی بخش دیالیز این بیمارستان مطرح گردید.

 در ادامه این جلسه و پس از طرح و بیان کلیه موارد موجود توسط مسئولین شهرستان  ، احسانی معاون مشترکین امور آب و فاضلاب استان قول مساعد داد که علیرغم وجود مشکلات متعدد در این حوزه ، نهایت همکاری را با مجموعه شهرستان بعمل خواهیم آورد.

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/9/5
تاریخ وقوع خبر: