شرح خبر


'../NewsImages/d0fff172216f733d352940fa4abe5247.jpg' در مرکز استان مشکلات حوزه آبرسانی روستائیان و عشایر شهرستان مورد پیگیری قرار گرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، اشکان کاظمی فرماندار شهرستان با حضور در مرکز استان با اسدی معاونت نظارت بر بهره برداری اداره آب و فاضلاب روستایی استان فارس ، رمضانی رئیس دایره مشترکین  و علی نژاد رئیس اداره حقوقی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان فارس دیدار نمود و پیرامون پاره ای از مسائل و مشکلات حوزه آبرسانی شهرستان به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این دیدار که پناهی رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان نیز حضور داشتند پاره ای از مسائل و مشکلات آب روستاهای شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین رفع مشکلات  آبرسانی به عشایر جنب ذوب آهن پاسارگاد از موارد قابل ذکر در این دیدار بود که با توجه به پرداخت مبالغ هنگفت جهت  آب بهای مصرفی توسط عشایر این منطقه بدلیل استفاده همگانی از یک فقره انشعاب آب صنعتی، پس از رایزنی های صورت پذیرفته تصمیم بر این شد که با در اختیار قرار دادن یک فقره انشعاب آب به صورت موقت به هر یک از خانوار عشایر با تعرفه مسکونی تا زمان اسکان دائم آنها این مشکل برطرف گردد.

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/8/15
تاریخ وقوع خبر: