شرح خبر


'../NewsImages/157c1454a9fcac4c23abed8d07fa5f48.jpg' برگزاری جلسه ساماندهی امور اتباع بیگانه در شهرستان کوار با حضور مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار ، جلسه ساماندهی امور اتباع بیگانه در شهرستان کوار به ریاست اشکان کاظمی فرماندار شهرستان و با حضور مهرجو مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس و سایر اعضا عصر روز پنج شنبه در دفتر جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه که با هدف ساماندهی امور اتباع بیگانه در شهرستان برگزار گردید مسائل متعددی در حوزه امور اتباع بیگانه مطرح و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در نهایت تصمیماتی اتخاذ گردید.  

شایان ذکر است حضور مهرجو مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در شهرستان کوار و برگزاری جلسه فوق پیرامون ساماندهی امور اتباع بیگانه در سطح شهرستان کوار  پیرو پیگیریهای صورت گرفته در مرکز استان توسط فرماندار شهرستان و در دیدار با مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس که در شهریورماه به انجام رسید؛  صورت پذیرفته است.

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/8/5
تاریخ وقوع خبر: