شرح خبر


'../NewsImages/1a233040da63d111aaa259fa0783b1c9.jpg' گزارش تصویری از عزاداری هیات های عزاداری امام سجاد کوار،امام سجاد کوار کهنه و هیات های عزاداری شهر طسوج در ظهر عاشورا

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار ،ظهر عاشورا هیات های عزاداری  امام سجاد کوار،امام سجاد کوار کهنه و هیات های عزاداری شهر طسوج میزبان امام جمعه،فرماندار و هیات همراه در جمع عزاداران حسینی خود بودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/6/31
تاریخ وقوع خبر: