شرح خبر


'../NewsImages/327bab4a75380b11e9269bed26381565.jpg' دیدار رئیس و معاونین اداره آموزش و پرورش شهرستان کوار با سرپرست فرمانداری

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، عبیدی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان به همراه معاونین خود بمنظور تبریک انتصاب اشکان کاظمی بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کوار با وی دیدار نمودند.

در این دیدار همچنین عبیدی رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان در خصوص پروژه های در حال اجرا در سطح شهرستان بصورت مختصر توضیحاتی ارائه نمودند.


تاریخ ثبت خبر: 1397/3/21
تاریخ وقوع خبر: