شرح خبر


'../NewsImages/53fb148f6431a37a580826ee4f536286.jpg' سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر کوار با سرپرست فرمانداری شهرستان کوار دیدار کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، اشرافی سرپرست شهرداری کوار،اعضای شورای اسلامی شهر کوار و تنی چند از پرسنل شهرداری با اشکان کاظمی سرپرست فرمانداری شهرستان دیدار نمودند و ضمن تبریک انتصاب وی بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کوار به بیان برخی از مسائل موجود در حوزه  شهر و شهرداری پرداختند.  

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/3/21
تاریخ وقوع خبر: