شرح خبر


'../NewsImages/ee0cb02c3c8815d9861fda590dc7ad26.jpg' دیدار رئیس شبکه بهداشتی،درمانی و پژوهشی و مسئول اورژانس و دبیر ستاد بحران شبکه بهداشت شهرستان با سرپرست فرمانداری شهرستان کوار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار ،صبح امروز  شمس نیا رئیس شبکه بهداشتی ،درمانی و پژوهشی و آزادی مسئول اورژانس  و دبیر ستاد بحران شبکه بهداشت شهرستان به همراه تنی چند از پرسنل شبکه بهداشت با اشکان کاظمی سرپرست فرمانداری شهرستان کوار دیدار کردند و ضمن عرض خیر مقدم و تبریک بمناسبت انتصاب وی بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کوار پیرامون حوزه بهداشت،درمان و اورژانس شهرستان به بحث و گفتگو پرداختند.

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/3/19
تاریخ وقوع خبر: