شرح خبر


'../NewsImages/1bbe2465f53c0026a265e6e3b6bcc421.jpg' خیرمقدم اعضای شورای اسلامی شهرستان کوار به سرپرست فرمانداری شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار ، اعضای شورای اسلامی شهرستان کوار با اشکان کاظمی سرپرست فرمانداری شهرستان دیدار نمودند و انتصاب وی بعنوان سرپرست فرمانداری شهرستان کوار را تبریک گفتند.

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1397/3/19
تاریخ وقوع خبر: