شرح خبر


'../NewsImages/eed8c75b7bcbaea4ab4a967ca2817471.jpg' حضور فرماندار شهرستان کوار در جشن انقلاب دانش آموزان روستاهای دهستان فرمشکان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، داریوش دهقان فرماندار شهرستان با حضور در منطقه محرم فرمشکان از توابع بخش مرکزی در جشن انقلاب مدارس روستاهای این دهستان اعم از ذرات، هکوان، خرمایی و دهشیب شرکت نمود.

فرماندار شهرستان در جمع دانش آموزان شهدای ذراتاز حضور در بین این دانش آموزان ابراز خرسندی نمود و گفت: امروز بسیار خوشحالم که بار دیگر توفیق حضور در میان شما دانش آموزان با استعداد را خدا نصیبم گرداند.

وی تصریح کرد: شوق ، انگیزه و استعداد مضاعفی در وجود دانش آموزان شهدای ذرات وجود دارد که نیاز به حمایت همه جانبه دارد تا به شکوفایی لازم دست یابد.

فرماندار شهرستان قول بر نگاه ویژه به دانش آموزان این مدرسه داد و از اهالی روستا ، شورا و دهیار خواست تا قد ر مدیر و معلمان زحمت کش این مدرسه را بدانند و در حمایت از آنان دست از هیچ کوششی برندارند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خرمایی

 

 

 

 

 

 

 

 

دهشیب

 

 

 

 

 

 

هکوان

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/11/27
تاریخ وقوع خبر: