شرح خبر


'../NewsImages/dd0b26d6c229c18f05bd84845a962ce2.jpg' شورای معاونین شهرستان کوار تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، شورای معاونین شهرستان کوار برای بیستمین بار در سال 96 تشکیل جلسه داد. 

در این جلسه که پیرامون مسائل موجود در شهرستان  و در راستای تبادل نظر جهت بهبود و ارتقاء وضعیت شهرستان صورت گرفت داریوش دهقان فرماندار شهرستان بر اتحاد و همدلی مضاعف مسئولین شهرستان تاکید ویژه نمود.


تاریخ ثبت خبر: 1396/11/27
تاریخ وقوع خبر: