شرح خبر


'../NewsImages/bf533ae5ba6b449630b1597677b74881.jpg' فرماندار شهرستان کوار در جشن انقلاب مدارس روستاهای دولت آباد، فرود، ارباب سفلی، کوار کهنه، قصراحمد و مظفری از توابع بخش مرکزی شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، داریوش دهقان فرماندار شهرستان در ادامه برنامه های حضور خود در جشن انقلاب مدارس روستاهای شهرستان طی روزهای دوشنبه و سه شنبه 23و 24 بهمن ماه با حضور در مدرسه شهید کاظمی دولت آباد،شهید صادقی فرود، شهید سیاهکواری کوار کهنه، قصراحمد و مدارس روستای مظفری در جشن سالروز پیروزی انقلاب دانش آموزان این مدارس شرکت کردند. 

 

دولت آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

فرود

 

 

 

 

ارباب سفلی

 

 

 

کوار کهنه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قصر احمد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مظفری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/11/27
تاریخ وقوع خبر: