شرح خبر


'../NewsImages/b715e759321631661c176baa52581ed3.jpg' فرماندار شهرستان کوار و همراهان با حضور در روستای ارباب علیا در جشن غدیر اهالی این روستا شرکت کردند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار ، دکتر دهقان فرماندار شهرستان و همراهان با حضور در روستای ارباب علیا در جشن غدیر اهالی این روستا شرکت کردند.

این جشن هر ساله با همت اهالی روستای ارباب علیا و جوانان مخلص علی بن ابیطالب در مسیر اصلی جاده شیراز- جهرم برپا می گردد و با شربت و شیرینی از مردم پذیرایی می کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/19
تاریخ وقوع خبر: