شرح خبر


'../NewsImages/7ce98be034d1d5c28ad6ca992f2c0c8c.jpg' برگزاری سومین جلسه کارگروه آسیب های اجتماعی شهرستان کوار

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، سومین جلسه کارگروه آسیب های اجتماعی به ریاست دکتر دهقان فرماندار شهرستان و با حضور مهندس روستا معاون فرماندار شهرستان و سایر کارشناسان فرمانداری در دفتر جلسات فرمانداری برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بررسی موارد مطرح شده در جلسات قبل تصمیمات جدیدی اتخاذ گردید.

 

 

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/19
تاریخ وقوع خبر: