شرح خبر


'../NewsImages/bc8ccc43d5adb3c47986bb62c8643025.jpg' گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 4 -دستگاه اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران

گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 4 -دستگاه اجرایی بنیاد شهید و امور ایثارگران

بنیاد شهید و امور ایثارگران:

در حوزه بهسازی و ساماندهی گلزار و قبور مطهر شهداء در سطح شهرستان تاکنون از 330 قبر مطهر شهداء تعداد 159 قبر بازسازی شده و در این خصوص مبلغی بالغ بر  3920 میلیون ریال به شرح ذیل هزینه شده است :

1-مرمت و ساماندهی گلزار شهداء شهر کوار با اعتبار 1100 میلیون ریال

2-مرمت و ساماندهی گلزار شهداء روستای دهشیب با اعتبار 300 میلیون ریال

3- مرمت و ساماندهی گلزار شهداء روستای طسوج با اعتبار 980 میلیون ریال

4- مرمت و ساماندهی گلزار شهداء روستای قنات با اعتبار 150 میلیون ریال

5- مرمت و ساماندهی گلزار شهداء روستای ولیعصر (عج) با اعتبار 370 میلیون ریال

6- مرمت و ساماندهی گلزار شهداء روستای ذرات با اعتبار 150 میلیون ریال

7- مرمت و ساماندهی گلزار شهدای منا در اکبرآباد با اعتبار 40 میلیون ریال

8-مرمت و ساماندهی گلزار شهداء روستای نوروزان با اعتبار0 65 میلیون ریال

9-مرمت و ساماندهی گلزار شهدای روستای باغان با اعتبار 180 میلیون ریال

 


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/18
تاریخ وقوع خبر: