شرح خبر


'../NewsImages/ce7f987417ef87bb8b4fa02ef5c4a1d2.jpg' هفته دولت -گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 3 -دستگاه اجرایی اداره گاز

هفته دولت -گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 3 -دستگاه اجرایی اداره گاز

حوزه گازرسانی :

در حوزه گازرسانی در سطح شهرستان مبلغی بالغ بر   136000 میلیون ریال به شرح ذیل هزینه شده و یا در حال هزینه شدن است :

1-گازرسانی به روستای هورباف  به متراژ 4300 متر و نصب 200 فقره انشعاب با اعتبار 5000 میلیون ریال

2-نصب 300 فقره انشعاب پلی اتیلن و انشعاب فلزی بصورت پراکنده و مجتمع در شهر کوار و روستاهای تابعه با اعتبار 2000 میلیون ریال

3-ساخت ، نصب و راه اندازی یک واحد تأسیسات تقلیل فشارCGS و ایستگاه TBS و 17000 متر خط تغذیه در روستاهای فرمشکان با اعتبار 30000 میلیون ریال

4-اجرای 42000 متر پروژه گازرسانی داخلی و معابر روستاهای مجموعه فرمشکان با اعتبار 50000 میلیون ریال

5-شبکه گازرسانی حفره های خالی شهرستان به متراژ 6420 متر با اعتبار 5000 میلیون ریال

6-نصب 800 فقره انشعاب در 9 روستا از توابع دهستان فرمشکان با اعتبار 6000 میلیون ریال

7-گازرسانی به فاز دوم کوره های آجرپزی کوار و نصب ایستگاه تقلیل فشارCGS-TBS  با اعتبار 30000 میلیون ریال

8-اجرای 2200 متر شبکه پراکنده کوار با اعتبار2000 میلیون ریال

9-اجرای 7000 متر شبکه و علمک شهرک بهمن کوار با اعتبار 6000 میلیون ریال


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/11
تاریخ وقوع خبر: