شرح خبر


'../NewsImages/71e5929d5cdf15474ebe716b40b1f6e5.jpg' هفته دولت -گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 2 -دستگاه اجرایی راه و شهرسازی

هفته دولت -گزارش خدمات چهارساله دولت تدبیر و امید در شهرستان کوار-شماره 2 -دستگاه اجرایی راه و شهرسازی

حوزه راه و شهرسازی :

در حوزه راهسازی در سطح شهرستان مبلغی بالغ بر  844710 میلیون ریال به شرح ذیل هزینه شده است :

1-اجرای روکش آسفالت جاده اصلی روستای مظفری به طول 3 کیلومتر با اعتبار 7000 میلیون ریال

2-اجرای روکش آسفالت جاده اصلی روستای محمودآباد به طول 2 کیلومتر با اعتبار 4300 میلیون ریال

3-اجرای روکش آسفالت جاده اصلی روستای کوار کهنه به طول 2.5 کیلومتر با اعتبار 6000 میلیون ریال

4-اجرای روکش آسفالت جاده اصلی روستای قلعه نو کوار به طول 2.5 کیلومتر با اعتبار 6000 میلیون ریال

5-اجرای زیرسازی و روکش آسفالت جاده اصلی روستای زیجرد به طول 0.7 کیلومتر با اعتبار 2800 میلیون ریال

6- اجرای زیرسازی و روکش آسفالت جاده اصلی روستای قلعه نو مظفری به طول 0.7 کیلومتر با اعتبار 2800 میلیون ریال

7- اجرای روکش آسفالت قسمتی از جاده دهستان فرمشکان به طول 4 کیلومتر با اعتبار 8800 میلیون ریال

8- اجرای روکش آسفالت قسمتی از محور روستایی قنات و دهداری به طول 6 کیلومتر با اعتبار 13200 میلیون ریال

9- اجرای روکش آسفالت جاده اصلی روستای طسوج به طول 3 کیلومتر با اعتبار 6600 میلیون ریال

10-اجرای روکش آسفالت محور کوار –هورباف به طول 24 کیلومتر با اعتبار 52800 میلیون ریال

11-تعریض محور شیراز جهرم ( محدوده شهرستان کوار ) به طول 35 کیلومتر با اعتبار 420000 میلیون ریال

12-اجرای واریانت شاه بهرامی به طول 1 کیلومتر با اعتبار 20000 میلیون ریال

13-اجرای زیرسازی قسمتی از جاده قنات و دهداری به طول 6.5 کیلومتر با اعتبار 10000 میلیون ریال

14-تأمین روشنایی میدان روستای هورباف با اعتبار 2000 میلیون ریال

15-اصلاح قوس محور زیجرد –نوروزان با اعتبار 700 میلیون ریال

16-ساماندهی ورودی محمودآباد سه دانگ با اعتبار 1000 میلیون ریال

17-نصب برج روشنایی در ورودی روستاهای ارباب علیاء ، فتح آباد و محمودآباد سه دانگ با اعتبار 1000 میلیون ریال

18-شروع بکار احداث مجتمع اداری شهرستان کوار با اعتبار اولیه 6000 میلیون ریال و پیشرفت فیزیکی 20 درصد

19-با پیگیری های انجام شده از تهران و تخصیص اعتباری به مبلغ 40000 میلیون ریال در سال 1395 پروژه قطعه اول محور کوار –فیروزآباد به طول 16 کیلومتر در دست اجرا می باشد که تاکنون در مجموع مبلغ 250000 میلیون ریال هزینه گردیده است.

20- اجرای روکش آسفالت 6 کیلومتر دوم محور روستایی قنات و دهداری با اعتبار 8120 میلیون ریال

22-نصب 2 عدد برج روشنایی در تقاطع جاده طسوج با اعتبار 140 میلیون ریال

23- نصب 1 عدد برج روشنایی در تقاطع جاده مظفری با جاده شیراز-جهرم با اعتبار 70 میلیون ریال

24- نصب 1 عدد برج روشنایی به همراه ترانس برق در تقاطع جاده دهستان فرمشکان با اعتبار 200 میلیون ریال

25-اجرای شانه سازی جاده دهستان فرمشکان وقسمتی ازمحورکوار-هورباف مجموعاً به طول 23 کیلومتر با اعتبار 3000 میلیون ریال

26-خط کشی محور شیراز جهرم ( محدوده شهرستان کوار ) به طول 180 کیلومتر با اعتبار 2520 میلیون ریال

27-نصب تعداد 500 عدد علائم اخطاری ، اطلاعاتی ، مسیر نما و جناقی در سطح حوزه شهرستان با اعتبار 260 میلیون ریال

28-تخصیص اعتبار جهت اجرای 5 کیلومتر از روشنایی جاده کوار –هورباف در فاز اول  با اعتبار 6000 میلیون ریال ( مناقصه برگزار و پیمانکار مشخص شده )

29- اجرای شانه سازی جاده کوار-فیروزآباد مجموعاً به طول 4 کیلومتر با اعتبار 400 میلیون ریال

30- خط کشی جاده های شهرستان به طول 233 کیلومتر شامل محور شیراز جهرم ( 70 کیلومتر )- محور کوار هورباف ( 72 کیلومتر ) - جاده کوار اکبرآباد (30 کیلومتر) – جاده فرمشکان( 25 کیلومتر) –جاده طسوج ( 5 کیلومتر)-(جاده محمود آباد( 9 کیلومتر) –جاده قصیرا (2 کیلومتر) –جاده کوار فیروزآباد ( 20 کیلومتر) با اعتبار 3000 میلیون ریال


تاریخ ثبت خبر: 1396/6/11
تاریخ وقوع خبر: