امروز: چهارشنبه 9فروردین 1396

فرمانداری,کوار,شهرستان کوار,بخش,مرکزی,طسوج

معرفی شهید

شهید قاسم قاسمی

پاسدار وظیفه

... ... ... ... ...

اخبار ویژه

 • اعلام آمار نهایی ثبت نام داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کوار

  14 به گزارش کمیته روابط عمومی و تبلیغات انتخابات فرمانداری شهرستان کوار ، داریوش دهقان فرماندار شهرستان ضمن ارائه آمار نهایی ثبت نام داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کوار، اظهار داشت حضور پرشور و استقبال شما مردم فهیم و ارزشمند شهرستان جهت نام نویسی در این دوره از انتخابات نشان از اعتماد شما به خدمتگزاران نظام و احساس مسئولیت وصف نشدنی شما عزیزان در قبال همشهریان و هم ولایتی های خود می باشد و مایه فخر و مباهات بنده و سایر مسئولین است. 14 وی در ادامه از کلیه مردم شهرستان که همیشه یار و همدل مسسئولین بوده و هستند تقدیر و تشکر نمود. 1 0 0 61 14 ردیف 463 14 آمار نهایی ثبت نام داوطلبین در شهرستان کوار 92 14 تعداد 61 2 463 14 تعداد ثبت نام در کل شهرستان 92 355 61 14 2 463 14 تعداد ثبت نام در شورای شهر کوار 92 14 39 61 14 3 463 14 تعداد ثبت نام در شورای روستا 92 14 316 61 14 4 463 14 تعداد داوطلبین زن در کل شهرستان 92 14 18 61 14 5 463 14 تعداد داوطلبین مرد در کل شهرستان 92 14 337 61 14 6 463 14 تعداد داوطلبین زن در شورای شهر 92 14 7 61 14 7 463 14 تعداد داوطلبین مرد در شورای شهر 92 14 32 61 14 8 463 14 تعداد داوطلبین زن در شورای روستا 92 14 11 61 14 9 463 14 تعداد داوطلبین مرد در شورای روستا 92 14 305 1 0 0 61 14 ردیف 463 14 تعداد کل ثبت نام در بخش مرکزی شهرستان کوار 92 14 تعداد 61 14 1 463 14 تعداد ثبت نام در بخش مرکزی 92 14 184 61 14 2 463 14 تعداد داوطلبین زن 92 14 5 61 14 3 463 14 تعداد داوطلبین مرد 92 14 179 1 0 0 61 14 ردیف 463 14 تعداد کل ثبت نام در بخش طسوج شهرستان کوار 92 14 تعداد 61 14 1 463 14 تعداد ثبت نام در بخش طسوج 92 14 132 61 14 2 463 14 تعداد داوطلبین زن 92 14 6 61 14 3 463 14 تعداد داوطلبین مرد 92 14 126 <

  ../NewsImages/80f0ae8acc47a7447976e8fdd939dbfd.jpg
 • نام نویسی از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کوار به روایت تصویر

  14 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار،نام نویسی از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در محل فرمانداری و با حضور داریوش دهقان فرماندار شهرستان از روز 30 اسفند ماه آغاز و تا پایان امروز ادامه دارد. 14 ..97029787927552672798. _ ..97029787927552672798. 519 389 ..2421956911775259. _ ..2421956911775259. 519 389 14 ..8439275839617543595. _ ..8439275839617543595. 519 346 14 ..484068272275665337470. _ ..484068272275665337470. 519 346 14 ..7841945863096811379030496. _ ..7841945863096811379030496. 519 346 ..740934395195299. _ ..740934395195299. 519 389 ..27079932118192336718733071. _ ..27079932118192336718733071. 519 346 ..370199269714689361452. _ ..370199269714689361452. 519 346 ..6888747490350768969. _ ..6888747490350768969. 519 346 ..52338688931658259149. _ ..52338688931658259149. 519 389 ..2449279637382943. _ ..2449279637382943. 519 346 ..865750462894. _ ..865750462894. 519 389 ..94605487548846715. _ ..94605487548846715. 519 346 ..55362492286178380074. _ ..55362492286178380074. 519 346 ..61285914037469200187220. _ ..61285914037469200187220. 519 389 ..6639144770495326660. _ ..6639144770495326660. 519 346 ..861421166113587385. _ ..861421166113587385. 519 389 ..9426056802797635768. _ ..9426056802797635768. 519 389 ..9954392731209130829. _ ..9954392731209130829. 519 389 ..54440363370524498709. _ ..54440363370524498709. 519 389 ..7458495491026049. _ ..7458495491026049. 519 692 ..4445538116801269. _ ..4445538116801269. 519 692 ..39000596975798150. _ ..39000596975798150. 519 389 ..144793367045838274370. _ ..144793367045838274370. 519 389 ..439682968533362355. _ ..439682968533362355. 519 389 ..50665144051426142636. _ ..50665144051426142636. 519 389 ..6099579497513408928. _ ..6099579497513408928. 519 389 ..6363801991608851512. _ ..6363801991608851512. 519 389 ..153625661261026. _ ..153625661261026. 519 389 ..28676182287787396783. _ ..28676182287787396783. 519 692 ..4417204928797910492. _ ..4417204928797910492. 519 389 ..85847044388035402118116. _ ..85847044388035402118116. 519 389 ..259999748043339. _ ..259999748043339. 519 389 ..5976953324391915113455. _ ..5976953324391915113455. 519 389 <

  ../NewsImages/80f0ae8acc47a7447976e8fdd939dbfd.jpg
 • دور سوم دیدارهای نوروزی امام جمعه و فرماندار شهرستان از بازاریان شهر کوار

  14 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان کوار، داریوش دهقان فرماندار شهرستان به همراه حجت الاسلام و المسلمین آقایی امام جمعه شهرستان و سایر همراهان با حضور در میان سایر کسبه و بازاریان نوروز باستانی را به آنها تبریک گفتند. 14 ..75005233152175383758831. _ ..75005233152175383758831. 519 389 14 ..09153018546799680795. _ ..09153018546799680795. 519 389 14 ..220851505848706821. _ ..220851505848706821. 519 389 14 ..9025461753743553. _ ..9025461753743553. 519 389 14 ..55610530506159764188. _ ..55610530506159764188. 519 389 14 ..7138822536805071910665. _ ..7138822536805071910665. 519 389 14 ..0153360716885472013. _ ..0153360716885472013. 519 389 ..80182281732548163. _ ..80182281732548163. 519 389 ..15586287108638127. _ ..15586287108638127. 519 389 ..121665415354941211. _ ..121665415354941211. 519 389 ..099286221236401262998. _ ..099286221236401262998. 519 389 ..55578606551892124790. _ ..55578606551892124790. 519 389 ..60924065073356849. _ ..60924065073356849. 519 389 ..637640468737485. _ ..637640468737485. 519 389 ..2254533495706225. _ ..2254533495706225. 519 389 ..69110437936390846721469. _ ..69110437936390846721469. 519 389 ..2776835586259838642467. _ ..2776835586259838642467. 519 389 ..180383138340839961652521. _ ..180383138340839961652521. 519 389 ..0848338459589296. _ ..0848338459589296. 519 389 ..413761128629100416. _ ..413761128629100416. 519 389 ..91437399741438958316. _ ..91437399741438958316. 519 389 ..62393573315284960. _ ..62393573315284960. 519 389 ..909004896557606358962. _ ..909004896557606358962. 519 389 ..4991591373769506045457856. _ ..4991591373769506045457856. 519 389 ..206734649070345003. _ ..206734649070345003. 519 389 ..48302265538990576. _ ..48302265538990576. 519 389 ..8906988682885606395458. _ ..8906988682885606395458. 519 389 ..336776077277565846822. _ ..336776077277565846822. 519 389 ..044937787728974158167285. _ ..044937787728974158167285. 519 389 ..9617498160773517350089. _ ..9617498160773517350089. 519 389 ..96170161640003287232598. _ ..96170161640003287232598. 519 389 ..433099073977747221053882. _ ..433099073977747221053882. 519 389 ..914124520087800803. _ ..914124520087800803. 519 389 ..10174478797428. _ ..10174478797428. 519 389 ..41502009997307573731. _ ..41502009997307573731. 519 389 ..840634633183549598. _ ..840634633183549598. 519 389 ..85901363696815855055. _ ..85901363696815855055. 519 389 ..022078221536118987020299. _ ..022078221536118987020299. 519 389 ..6630325017172531222. _ ..6630325017172531222. 519 389 ..52334561023218254378747. _ ..52334561023218254378747. 519 389 ..8394532709917230576. _ ..8394532709917230576. 519 389 ..1513482879280455504. _ ..1513482879280455504. 519 389 ..641695572355672623410298. _ ..641695572355672623410298. 519 389 ..760872804316470. _ ..760872804316470. 519 389 ..31729388132513024. _ ..31729388132513024. 519 389 ..6682615408037323881702. _ ..6682615408037323881702. 519 389 ..6412976404876242368. _ ..6412976404876242368. 519 389 ..10114680313509507770. _ ..10114680313509507770. 519 389 ..81254349426127. _ ..81254349426127. 519 389 ..8391993314145975920305. _ ..8391993314145975920305. 519 389 ..5978721463667964. _ ..5978721463667964. 519 389 ..66260467119668413546. _ ..66260467119668413546. 519 389 <

  ../NewsImages/80f0ae8acc47a7447976e8fdd939dbfd.jpg

آخرین اخبار
دوشنبه 7فروردین 1396

اعلام آمار نهایی ثبت نام داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کوار

'../NewsImages/80f0ae8acc47a7447976e8fdd939dbfd.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

دیدار نوروزی رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوار با فرماندار شهرستان

'../NewsImages/9708a80f5b24e30d5315a9ecb8c98b64.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

حضور فرماندار شهرستان کوار در مراسم با شکوه نمازجمعه اکبرآباد

'../NewsImages/30e46d26231f2384adcca7147eaf8a15.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

نام نویسی از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کوار به روایت تصویر

'../NewsImages/24f6f66e6b31c1e7948774f928e0e061.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

دور سوم دیدارهای نوروزی امام جمعه و فرماندار شهرستان از بازاریان شهر کوار

'../NewsImages/a7743d0fea3eca1b7903dce3cd7dec58.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

بازدید فرماندار شهرستان کوار و سایر همراهان از پایگاه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان

'../NewsImages/d287643b873d62816e33a5814e17ed46.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان کوار به ریاست فرماندار شهرستان

'../NewsImages/3b76fcd0eef465c2d3b3d631c4a8486f.jpg'یک شنبه 6فروردین 1396

اعلام آخرین آمار ثبت نام داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرستان کوار

'../NewsImages/8776de513af71d99c06564d312d8ac55.jpg'جمعه 4فروردین 1396

پیام دعوت فرماندار شهرستان کوار از داوطلبین پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا جهت نام نویسی

'../NewsImages/f2ad1c7ecba578da1b185a91e03c4f3b.jpg'جمعه 4فروردین 1396

دوم فروردین 96 صورت پذیرفت:دیدار فرماندار شهرستان کوار به همراه امام جمعه و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با خانواده شهیدان سید بهرام بهرامی و خورشید ویسی در شهر کوار

'../NewsImages/f953e4a31fd3b00b1bcf4bd94ffeef0b.jpg'پنج شنبه 3فروردین 1396

دیدار نماینده عالی دولت در شهرستان کوار به همراه امام جمعه شهرستان و نماینده مردم شریف شهرستان در مجلس شورای اسلامی با خانواده شهداء در روستاهای ولیعصر و طسوج از توابع بخش طسوج شهرستان بمناسبت سال جدید

'../NewsImages/1a1b39683afef40618d0f6466ff70a4f.jpg'چهارشنبه 2فروردین 1396

فرماندار شهرستان کوار آمار کل کرسی های شورای شهر، روستایی و عشایری و همچنین آمار نهایی ثبت نام شدگان را تا ساعت 19:00 دوم فرودین ماه ، در سطح شهرستان کوار اعلام نمود.

'../NewsImages/23318e81e3737eec61b7fa55495777ab.jpg'

ارتباط با فرماندار

داریوش دهقان

فرماندار شهرستان کوار

پست الکترونیک:
D.Dehghan@mihanmail.ir

سرشماری نفوس و مسکن 1395
اخبار برگزیده


تصاویر
آمار بازدید

افراد آنلاین :       1        نفر

بازدید امروز :       329      نفر

بازدید دیروز :       733      نفر

بازدید هفته :     5041      نفر

بازدید ماه :       5884     نفر

بازدید کل :       454352      نفر